این بانک در راستای شناخت نیازهای اطلاعاتی دست اندرکاران بخش ساختمان و مسکن از جمله برنامهریزان، سیاستگذاران و محققان، به دو امر مهم دست خواهد یافت:

      1. ارائه الگوی ایجاد سیستم جامع اطلاعات بخش مسکن و ساختمان

      2. ارائه اطلاعات مورد نیاز بخش در قالب :

          1-2. آمار و دادههای اطلاعاتی با طبقهبندی موضوعی و فواصل زمانی مشخص و بهروز شده

          2-2. تولید و ارائه شاخصهای جدید به همراه تبین مقیاس عملکردی شاخصهای موجود براساس فواصل زمانی  

                 مشخص و به روز شده

          3-2. اطلاعات لازم برای تهیه بانک­های اطلاعاتی مورد نیاز

 

بانک مذکور بعنوان نخستین بانک اطلاعاتی تخصصی آماری در حوزه ساختمان و مسکن در 9 بخش ذیل حاوی بیش از سی میلیون رکورد اطلاعاتی بابت حدود 7000 قلم آماری می باشد و از طریق کارگزاران آماری فعال مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ج.ا.ا. تدوین گردیده است (سالهای 93-84 )که عبارتند از:

         1- اقتصاد کلان

         2- شاخص های قیمت

         3- پروانه‌های ساختمانی

          4- قیمت مصالح ساختمانی

          5- دستمزد نیروی انسانی شاغل در طرح های عمرانی

          6- هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی

         7- کرایه ماشین آلات منتخب مورد استفاده در طرح های عمرانی

         8- قیمت و اجاره مسکن

         9- سرشماری

             - مسکن

             - جمعیت

             - خانوار

             - زناشویی

             - فعالیت

             - تحصیلات

             - مهاجرت

             - معلولیت

 

نحوه دسترسی به اقلام آماری

کاربر می تواند با روشهای  ذیل اطلاعات مورد نظر را جستجو نماید:

  1.  وارد نمودن عنوان قلم آماری مورد نظر در قسمت "جستجو کنید" صفحه اصلی
  2. با استفاده از تب "جستجوی داده آماری" در منوبار  و با انتخاب هر یک از فیلدهای اطلاعاتی ( انتخاب گروه آماری و قلم مورد نظر بر حسب موقعیت جغرافیایی و تواتر زمانی)
  3. جهت استفاده از امکانات نرم افزاری بیشتر(گزارشگیری،نمودار و ...) مربوط به هریک از موضوعات آماری کاربر می تواند درخواست عضویت خود را از طریق تب "تماس با ما " ارسال نماید.