آدرس: تهران - بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری- فاز 2 شهرک فرهنگیان - خ شهید علی مروی

کد پستی: 1464738831

صندوق پستی: 13145 - 1696

تلفن: 021 - 88255942 - 6

دورنگار: 021 - 88384158

ایمیل: icic@bhrc.ac.ir